Postovi

Katedra sv. Petra - 22.2.

Sveti Petar Damiani

Sveta Bernardica - 18.2.

Valentin - 14.2.

Gospa Lurdska - 11.2.

Alojzije Stepinac - 10.2.

Skolastika - 9.2.

Josefina Bachita - 8.2.

AGATA - 5.2.

SVETI BLAŽ - 3.2.

Svijećnica - Prikazanje Isusovo u hramu - 2.2.