Postovi

Pohođenje BDM

Marija, Majka Crkve (Duhovski ponedjeljak)

Sveta Ivana Arška (Orleanska)

DUHOVI - Pedesetnica

Sveti Grgur VII, papa

UZAŠAŠĆE

Marija Pomoćnica

Sveti Bernardin Sijenski

Sveti Paško

Sveti Andrija Bobola

Sveti Ivan Nepomuk

Sveti Izidor

Solinski mučenici

Sveti Matija

Gospa Fatimska

Sveti Leopold Bogdan Mandić

Blaženi Ivan Merz

Gospa Trsatska

Sveti Dujam - Duje

Sveti FIlip i Jakov

Sveti Josip, radnik